0336851688
CSKH 24/7
0973651832
Kho Vận
Tỷ giá: 3,650đ = 1¥ (RMB)
Up Logistics - Kết Nối Nguồn Hàng

Về chúng tôi

Khi mới thành lập 2017, chúng tôi chỉ là một đơn vị order, vận chuyển nhỏ lẻ luôn nỗ lực phấn đấu và phát triển. Năm 2021, Up Logistics chính thức triển khai hệ thống website uplogi.com và ứng dụng trên điện thoại di động. Chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng trải nghiệm mua sắm trên các trang TMĐT của Trung Quốc phải đơn giản, dễ dàng như mua hàng tại Việt Nam. Niềm tin này truyền cảm hứng và thúc đẩy chúng tôi mỗi ngày tại Up Logistics.

Stack
Stack
Image

Giá trị cốt lõi

We design and develop world-class websites and applications, design better and spend less time without restricting creative freedom.

Explore our wide variety of features and services.

Combine seamlessly fitting layouts, customize everything.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.