Đồng giá phí mua hàng 1% - Không làm tròn cân - Tính cân nặng thực
Nguyên tắc quy đổi cân nặng và tính phí cho hàng hóa

Nguyên tắc quy đổi cân nặng tính phí cho hàng hóa

Để giúp Quý khách hàng dự tính được mức chi phí đối với đối với các kiện hàng, Uplogi áp dụng cân nặng tính phí vận chuyển cho hàng hoá, dựa trên hình thức quy đổi cân nặng của hàng hoá, cụ thể như sau:

  • Cân nặng: Là cân nặng thực tế của kiện hàng.
  • Cân nặng quy đổi: Là cân nặng được quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau:

Cân nặng quy đổi (Kg) = (Dài (cm) * Rộng (cm) * Cao (cm))/6000

Nguyên tắc quy đổi cân nặng
Nguyên tắc quy đổi cân nặng

Nguyên tắc áp dụng quy đổi cân nặng:

  • Nếu cân nặng thực tế ≥ cân nặng quy đổi: Uplogi tính phí vận chuyển theo cân nặng thực tế.
  • Nếu cân nặng thực tế < cân nặng quy đổi: Uplogi tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi.

Ví dụ:

  • Sản phẩm A nặng 3kg; dài/rộng/cao lần lượt là 35, 50, 40cm.
  • Cân nặng quy đổi của sản phẩm A đối với Vận chuyển Quốc tế: (35x50x40)/6000 = 11,67kg

Lưu ý:

  • Uplogi mặc định tính phí vận chuyển (PVC) theo nguyên tắc quy đổi trên với mọi kiện hàng và không có trách nhiệm thông báo về việc sẽ áp dụng tính PVC theo cân nặng quy đổi hay cân nặng thực tế với mỗi đơn hàng cụ thể.

Trân trọng!

Uplogi
Uplogi
uplogi.com

Uplogi là đơn vị order - mua hộ hàng hóa từ các trang TMĐT của Trung Quốc như Taobao, 1688, Tmall,... và vận chuyển về Việt Nam. Với hệ thống website thông minh giúp trải nghiệm mua sắm như đặt hàng online tại Việt Nam. Phí mua hàng luôn đồng giá 1%. Không làm tròn cân cũng như quy đổi sang khối với line thương mại điện tử. Ngoài ra còn có line vận chuyển tổng hợp giúp vận chuyển hàng lô, hàng số lượng lớn với chi phí phải chăng. Thời gian hàng về chỉ 3-5 ngày trong điều kiện bình thường.

Related Posts