0336851688
CSKH 24/7
0973651832
Kho Vận
Tỷ giá: 3,650đ = 1¥ (RMB)

Để tạo tài khoản trên hệ thống Up Logistics, Quý khách hàng vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập trang chủ Up Logistics theo địa chỉ www.khachhang.uplogi.com

Bước 2: Chọn Đăng ký tài khoản

Chọn Đăng ký tài khoản
Chọn Đăng ký tài khoản

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin đăng ký theo yêu cầu

  • Họ và tên:
  • Số điện thoại:
  • Mật khẩu:
  • Nhập lại mật khẩu:
Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu

Như vậy Quý khách hàng đã đăng ký tài khoản thành công trên hệ thống của Up Logistics.